Úvod

  • kontroly a čištění spalinových cest dle NV. č. 91/2010
  • sanace a vložkování již nevyhovujících komínových průduchů
  • výstavba veškerých nových komínových systémů dle připojených spotřebičů paliv
  • zprostředkování revizí, inspekčních měření a frézování spalinových cest
  • projektování, dozorování a realizace staveb, jejich změn a odstraňování
  • poradenská činnost v oboru kominictví, stavebních materiálů a pozemních staveb